Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,  Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu
w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego akronimem AWW) do oferty produktowej firmy.

 

Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Zestaw modernizacyjny AWW będzie opracowany w formie dedykowanego komputera pokładowego wózka wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz z zestawem czujników do instalacji na wózku widłowym.