Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwała od 1 listopada 2016r. do 1 kwietnia 2017r.

 

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty firmy na wybranych rynkach docelowych, co pozwoli osiągnąć efekt w postaci sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu doprowadziła do opracowania nowego modelu biznesowego, którego wdrożenie doprowadzi również do budowy marki na rynkach zagranicznych, co pozwoli na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rynkach zagranicznych. Firma posiada obecnie autorską ofertę produktową o jakości pozwalającej z sukcesem na konkurowanie na rynkach międzynarodowych.