Autonomiczne Wózki Widłowe

Autonomiczne Wózki Widłowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,  Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu
w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego akronimem AWW) do oferty produktowej firmy.

 

Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Zestaw modernizacyjny AWW będzie opracowany w formie dedykowanego komputera pokładowego wózka wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz z zestawem czujników do instalacji na wózku widłowym.

 

 

 

 

Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków

Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwa od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2019r.

 

Celem projektu jest rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty Firmy Inovatica na wybranych rynkach: niemieckim, brytyjskim i amerykańskim, co pozwoli osiągnąć efekt w postaci zwiększenia sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań doprowadzi również do zwiększenia rozpoznawalności marki Firmy Inovatica wśród klientów zagranicznych.

Ponadto realizacja projektu prowadzić będzie do budowy marki na rynkach zagranicznych, co pozwoli na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Jednocześnie działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rozwiniętych rynkach UE.

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,  Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu trwa od 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

 

Głównym celem planowanych działań jest wzrost innowacyjności, a przez to także konkurencyjności firmy Inovatica na rynku polskim i europejskim poprzez opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci Systemu Świadomości Sytuacyjnej zwanym dalej jako system 3S. Opracowanie to będzie dokonane poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

3S jest to system składający się z specjalistycznego sprzętu i autorskiego oprogramowania, dedykowanego dla pojazdów sterowanych za pomocą sterowników elektronicznych. Założeniem projektu jest, że pojazdy będą poruszać się w określonych warunkach rzeczywistych dla dwóch przypadków biznesowych:
• W rolnictwie – autonomiczne pojazdy rolnicze
• W logistyce – pojazdy autonomiczne w przestrzeniach zamkniętych poruszające się po wcześniej ustalonych trasach w halach.

Grupę docelową stanowią podmioty produkujące/dystrybuujące zautomatyzowane systemy maszyn rolniczych oraz pojazdy/urządzenia transportu wewnątrz magazynowego.

W Strefie RozwoYou dzieje się!

W Strefie RozwoYou dzieje się!

Projekt pt. „Strefa RozwoYou” realizowany w partnerstwie z firmą Inovatica.

„To dla nas niezwykle ważne, aby wypełnienie on-line wszystkich niezbędnych wniosków i formularzy zajęło Państwu nie więcej niż 15 minut. Obecnie trwają ostatnie prace programistyczne, realizowane w ramach partnerstwa z firmą informatyczną Inovatica Sp. z o.o. Sp. k, która jest odpowiedzialna za opracowanie unikalnego, elektronicznego systemu obiegu bonów rozwojowych.”

 

Czytaj dalej W Strefie RozwoYou dzieje się!

Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu

Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwała od 1 listopada 2016r. do 1 kwietnia 2017r.

 

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty firmy na wybranych rynkach docelowych, co pozwoli osiągnąć efekt w postaci sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu doprowadziła do opracowania nowego modelu biznesowego, którego wdrożenie doprowadzi również do budowy marki na rynkach zagranicznych, co pozwoli na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rynkach zagranicznych. Firma posiada obecnie autorską ofertę produktową o jakości pozwalającej z sukcesem na konkurowanie na rynkach międzynarodowych.