Zastosowanie technologii 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych

Zastosowanie technologii 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych

 

Celem projektu jest zastosowanie technologii 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych (określanego dalej akronimem AWW). AWW jest systemem informatycznym instalowanym na wózki widłowe pozwalającym wózkom widłowym na autonomiczne poruszanie się i przemieszczanie towaru bez udziału człowieka. Istotnym zagadnieniem technicznym tej technologii jest sposób automatycznej dystrybucji zleceń do wózków, komunikacji i koordynacji pracy pomiędzy wózkami, system bezpieczeństwa wózka, czy też zdalny monitoring wózków widłowych. Do wszystkich tych zagadnień niezbędna jest komunikacja sieciowa wózków z serwerami zarządzającymi zleceniami pracy dla wózków, zdalnym systemem bezpieczeństwa, czy też system monitoringu. W tym celu niezbędne jest opracowanie technologii komunikacji pomiędzy serwerami, a wózkami widłowymi, czy też pomiędzy samymi wózkami. Technologia ta ma zapewnić szybką i niezawodną komunikację o dużej przepustowości. Technologia 5G spełnia takie wymagania i została przewidziana do typu zastosowań jak np.: sterowanie robotami w koncepcji Przemysłu 4.0. Projekt ten polega na opracowaniu instalacji pilotażowej, która wykorzysta technologię 5G do sterowania i monitoringu robotów w postaci autonomicznych wózków widłowych w koncepcji automatyzacji procesów przemysłowych.

 

Realizacja projektu trwa od 04.06.2020r. do 02.10.2020r.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5- Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II. 1. 2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie produktu Autonomicznego Wózka Widłowego na rynek poprzez oznakowanie znakiem CE

Wprowadzenie produktu Autonomicznego Wózka Widłowego na rynek poprzez oznakowanie znakiem CE

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego  akronimem AWW). Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Projekt ma za zadanie przeprowadzenie procesu oceny ryzyka takiego produktu, dostosowanie techniczne produktu w celu minimalizacji tego ryzyka oraz oznaczanie produktu znakiem CE.
Oznaczanie CE jest wymagane dla każdej maszyny na terenie Polski.

 

Realizacja projektu trwa od 27.05.2020r. do 26.11.2020r.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie: 2.5 Programy akceleracyjne.

 

https://www.facebook.com/LodzkaSSE/

 

https://www.facebook.com/startupsparkio/

Inventors Forum w San Diego

Inventors Forum w San Diego

W dniu 10.01.2019r. braliśmy udział w evencie technologicznym z produktem koszulka EKG, Lokalizacyjna Wielokanałowa Platforma Komunikacji z Klientem  oraz Transitart.
Inventors Forum w San Diego to wydarzenie, w którym biorą udział wynalazcy, inżynierowie, artyści i przedsiębiorcy. Jego celem jest edukowanie, promowanie innowacyjnych projektów i produktów.  Zostaliśmy zaproszeni do San Diego Inventors Group – organizacji non-profit pomagającej wynalazcom w opracowywaniu i wprowadzaniu ich pomysłów, a także w poruszaniu się po ścieżce ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej.

 

Przedstawiamy krótką relację fotograficzną:

 

 

 

Meetnight w Poznaniu

Meetnight w Poznaniu

W dniu 08.12.2018r. braliśmy udział w wydarzeniu Meetnight z produktem Lokalizacyjna Wielokanałowa Platforma Komunikacji z Klientem oraz Transitart.        W ramach wydarzenia odbyliśmy rozmowy z partnerami biznesowymi, które mamy nadzieję, że wkrótce zaowocują wspólną  współpracą nad naszymi produktami.

 

Przedstawiamy krótką relację fotograficzną:

 

 

Formnext 2018 we Frankfurcie nad Menem

Formnext 2018 we Frankfurcie nad Menem

W dniach 13.11-16.11.2018r. braliśmy udział w targach branżowych z produktem Lokalizacyjna Wielokanałowa Platforma Komunikacji z Klientem oraz Transitart.        W ramach targów mieliśmy możliwość zaprezentować swoją firmę na międzynarodowym evencie, jak również spotkać się z przyszłymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

 

Przedstawiamy krótką relację fotograficzną: