Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego systemy informacji pasażerskiej

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego systemy informacji pasażerskiej

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Realizacja projektu trwała od 01.07.2013r. do 31.08.2014r.

Projekt miał na celu:

  • Stworzenie interfejsów programistycznych wykorzystujących heterogeniczne dane pochodzące od operatorów komunikacji publicznej w celu usprawnienia procesu pobierania, konwertowania, walidacji i integracji danych informacji pasażerskiej w zakresie: informacji o rozkładach jazdy, incydentach w komunikacji publicznej oraz rzeczywistym położeniu pojazdów na podstawie lokalizacji GPS.
  • Stworzenie interfejsów integracyjnych umożliwiających udostępnienie spójnej informacji pasażerskiej klientom firmy.
  • Zbudowanie portalu B2B wyłącznie dla swoich partnerów biznesowych, którzy mogą się logować, a następnie wgrywać i aktualizować informacje o rozkładach jazdy oraz incydentach w komunikacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie badań przemysłowych w celu stworzenia nowego i innowacyjnego produktu – tekstylnego urządzenia pomiarowego wybranych parametrów fizjologicznych

Przeprowadzenie badań przemysłowych w celu stworzenia nowego i innowacyjnego produktu – tekstylnego urządzenia pomiarowego wybranych parametrów fizjologicznych

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III.3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Realizacja projektu trwała od 01.06.2013r. do 30.11.2014r.

Koszulka EKG to innowacyjny projekt łączący zwykłą tkaninę z sensorami tekstronicznymi, jak również z aplikacją mobilną. Koszulka potrafi mierzyć parametry ciała i wysyłać je bezpośrednio do smartfona w czasie rzeczywistym. Jest to innowacja w integracji urządzeń kardio i rozwiązań mobilnych.

Koszulka EKG:

  • Monitoruje pracę serca (EKG), puls i oddech bez konieczności wizyt lekarskich
  • Charakteryzuje się bezprzewodowym transferem danych
  • Bezpośrednio współdzieli zebrane dane z twoim lekarzem
  • Łatwa w użyciu – nie wymaga żadnych dodatkowych czujników
  • Wygodna na co dzień, może być prana z innymi ubraniami