Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy Inovatica Bogumił Zięba

Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy Inovatica Bogumił Zięba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Z początkiem stycznia 2015 r. ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał podjęcie działań mających na celu zaprezentowanie ofertę Firmy Inovatica Bogumił Zięba na wybranych rynkach UE i Azji oraz aktywne działania prowadzące do pozyskania przyszłych klientów.

Realizacja projektu trwającego od stycznia 2015r. do końca grudnia 2015r. prowadzi do budowy marki firmy na rynkach zagranicznych, pozwalając na systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznych.

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej służącej do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania

Zwiększenie konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej służącej do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III.2: Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw.


Realizacja projektu trwała od 01.11.2013r. do 28.02.2015r.

Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia innowacyjności i konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania informatycznego, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej.

Cel projektu został zrealizowany poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych – innowacyjnego systemu informatycznego, a także infrastruktury serwerowej zapewniając w ten sposób konkurencyjność firmy Inovatica na rynku krajowym,  europejskim jak i światowym.

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego systemy informacji pasażerskiej

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego systemy informacji pasażerskiej

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Realizacja projektu trwała od 01.07.2013r. do 31.08.2014r.

Projekt miał na celu:

  • Stworzenie interfejsów programistycznych wykorzystujących heterogeniczne dane pochodzące od operatorów komunikacji publicznej w celu usprawnienia procesu pobierania, konwertowania, walidacji i integracji danych informacji pasażerskiej w zakresie: informacji o rozkładach jazdy, incydentach w komunikacji publicznej oraz rzeczywistym położeniu pojazdów na podstawie lokalizacji GPS.
  • Stworzenie interfejsów integracyjnych umożliwiających udostępnienie spójnej informacji pasażerskiej klientom firmy.
  • Zbudowanie portalu B2B wyłącznie dla swoich partnerów biznesowych, którzy mogą się logować, a następnie wgrywać i aktualizować informacje o rozkładach jazdy oraz incydentach w komunikacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie badań przemysłowych w celu stworzenia nowego i innowacyjnego produktu – tekstylnego urządzenia pomiarowego wybranych parametrów fizjologicznych

Przeprowadzenie badań przemysłowych w celu stworzenia nowego i innowacyjnego produktu – tekstylnego urządzenia pomiarowego wybranych parametrów fizjologicznych

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III.3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Realizacja projektu trwała od 01.06.2013r. do 30.11.2014r.

Koszulka EKG to innowacyjny projekt łączący zwykłą tkaninę z sensorami tekstronicznymi, jak również z aplikacją mobilną. Koszulka potrafi mierzyć parametry ciała i wysyłać je bezpośrednio do smartfona w czasie rzeczywistym. Jest to innowacja w integracji urządzeń kardio i rozwiązań mobilnych.

Koszulka EKG:

  • Monitoruje pracę serca (EKG), puls i oddech bez konieczności wizyt lekarskich
  • Charakteryzuje się bezprzewodowym transferem danych
  • Bezpośrednio współdzieli zebrane dane z twoim lekarzem
  • Łatwa w użyciu – nie wymaga żadnych dodatkowych czujników
  • Wygodna na co dzień, może być prana z innymi ubraniami