Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwała od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2019r.

 

Celem projektu było rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty Firmy Inovatica na wybranych rynkach: niemieckim, brytyjskim i amerykańskim, co pozwoliło osiągnąć efekt w postaci zwiększenia sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań doprowadziła również do zwiększenia rozpoznawalności marki Firmy Inovatica wśród klientów zagranicznych.

Ponadto realizacja projektu prowadzi do budowy marki na rynkach zagranicznych, pozwalając na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Jednocześnie działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rozwiniętych rynkach UE.