Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Z początkiem stycznia 2015 r. ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał podjęcie działań mających na celu zaprezentowanie ofertę Firmy Inovatica Bogumił Zięba na wybranych rynkach UE i Azji oraz aktywne działania prowadzące do pozyskania przyszłych klientów.

Realizacja projektu trwającego od stycznia 2015r. do końca grudnia 2015r. prowadzi do budowy marki firmy na rynkach zagranicznych, pozwalając na systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznych.