Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Realizacja projektu trwała od 01.07.2013r. do 31.08.2014r.

Projekt miał na celu:

  • Stworzenie interfejsów programistycznych wykorzystujących heterogeniczne dane pochodzące od operatorów komunikacji publicznej w celu usprawnienia procesu pobierania, konwertowania, walidacji i integracji danych informacji pasażerskiej w zakresie: informacji o rozkładach jazdy, incydentach w komunikacji publicznej oraz rzeczywistym położeniu pojazdów na podstawie lokalizacji GPS.
  • Stworzenie interfejsów integracyjnych umożliwiających udostępnienie spójnej informacji pasażerskiej klientom firmy.
  • Zbudowanie portalu B2B wyłącznie dla swoich partnerów biznesowych, którzy mogą się logować, a następnie wgrywać i aktualizować informacje o rozkładach jazdy oraz incydentach w komunikacji publicznej.