Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III.2: Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw.


Realizacja projektu trwała od 01.11.2013r. do 28.02.2015r.

Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia innowacyjności i konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania informatycznego, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej.

Cel projektu został zrealizowany poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych – innowacyjnego systemu informatycznego, a także infrastruktury serwerowej zapewniając w ten sposób konkurencyjność firmy Inovatica na rynku krajowym,  europejskim jak i światowym.